MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Nextgentec draagt haar steentje bij en zet zich in op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Nextgentec dat er een goede harmonie bestaat tussen de belangrijkste pijlers van MVO, de drie P’s.

PEOPLE


Mensgericht ondernemen leidt tot betere prestaties. Dit betekent dat iedereen, zowel intern als extern, kan rekenen op een zorgvuldige, eerlijke en rechtvaardige behandeling.

Nextgentec houdt zich verre van politieke betrokkenheid; puur zakelijke contacten worden uiteraard niet uitgesloten.

Als team zijn we sterker dan als de som der delen. Bij Nextgentec vertrouwen en respecteren wij elkaar; dit resulteert in een eerlijke werkomgeving. Daarom is elke medewerker bereid om net dat stapje extra te doen als dat nodig is. De korte lijnen binnen het bedrijf zijn typerend voor de platte bedrijfsstructuur van Nextgentec.

In een dynamische en snel veranderende branche is het van groot belang dat medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de markt. Medewerkers van Nextgentec krijgen regelmatig de gelegenheid tot het volgen van cursussen en opleidingen om hun kennis op niveau te houden.

Als team zijn we sterker dan als de som der delen. Bij Nextgentec vertrouwen en respecteren wij elkaar; dit resulteert in een eerlijke werkomgeving. Daarom is elke medewerker bereid om net dat stapje extra te doen als dat nodig is. De korte lijnen binnen het bedrijf zijn typerend voor de platte bedrijfsstructuur van Nextgentec.

Nextgentec houdt zich verre van politieke betrokkenheid; puur zakelijke contacten worden uiteraard niet uitgesloten.

Privacy is een belangrijk onderwerp bij Nextgentec, zowel van klanten als van onze eigen medewerkers. Alle verkregen informatie wordt met vertrouwelijkheid behandeld. Specifieke financiële gegevens of gegevens over het productieproces, belangrijke contracten, acquisities en andere bedrijfsgevoelige informatie, mogen door onze medewerkers nooit worden gebruikt voor eigen gewin of dat van anderen en moeten altijd als vertrouwelijk worden beschouwd. Ook andere informatie die niet openbaar is en die medewerkers, klanten, partners, leveranciers of concurrenten zouden kunnen beschadigen, valt onder vertrouwelijk te behandelen informatie.

PLANET


Hebben we er maar één van dus moeten we zuinig op zijn. Daarom is schoner werken erg belangrijk voor Nextgentec. Er zijn talloze dingen die wij doen om het milieu te ontzien.

Om afval te verminderen zijn op kantoor geen plastic bekertjes te vinden en zamelen we afval gescheiden in.  Ook gebruiken wij als verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk recyclebare materialen om zo de hoeveelheid afval te verminderen.

Wat doet Design in dit rijtje? Nextgentec ontwerpt regelmatig zelf producten. Hierbij wordt altijd gekeken of het ontwerp cradle2cradle (C2C) kan. Of op een andere duurzame manier gemaakt kan worden.

Nextgentec maakt zo veel mogelijk gebruik van groene energie. Onze servers draaien op 100% groene energie en ons kantoor is voorzien van zonnepanelen om het milieu te ontzien. Verder gebruiken wij energie zuinige ledverlichting in ons kantoor en minimaliseren wij de stookkosten door de temperatuur nooit te hoog te zetten en ‘s nachts de verwarming netjes uit te zetten. in de zomer staan de ramen bij ons open, geen airco dus!

Behalve intern let Nextgentec ook extern op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Bij het aandragen van oplossingen voor klanten wordt altijd gekeken naar milieuvriendelijke oplossingen. Het selecteren van apparatuur voor klanten wordt naast de gebruikelijke specificaties ook gekeken naar de energiezuinigheid van het apparaat. Dit levert vaak naast een winst voor het milieu ook een winst op in energieverbruik bij de klant. Tevens recyclen wij, voor zo ver mogelijk, hardware. Op het moment dat we tweedehands hardware hebben die geschikt is voor de situatie, zullen wij deze refurbished hardware aan de klant aanbieden. Uiteraard levert dit een kostenbesparing op voor de klant maar ook een winst voor het milieu.

Om het woon- werkverkeer te minimaliseren stimuleert Nextgentec medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Voor afspraken in de buurt van het kantoor staat er altijd een fiets ter beschikking van de medewerkers. Daarnaast bestaat ons wagenpark uit milieuvriendelijke auto’s om zo uitstoot van schadelijke gassen te beperken.

Nextgentec bespaart op papier door zo veel mogelijk digitaal te doen. Offertes en facturen verzenden wij digitaal, interne documenten worden zo veel mogelijk digitaal gehouden en handleidingen voor onze producten zijn te vinden op onze website. Ook wordt naar klanten, partners, leveranciers en concurrenten gecommuniceerd over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu.

Profit


Uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat het streven naar winst niet ten koste gaat van de zorg voor maatschappij & medewerkers en/of milieu.

Nieuw talent moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Nextgentec vindt het daarom erg belangrijk dat scholieren en studenten hiervoor de ruimte geboden wordt. Ook omdat er in de maatschappij veel behoefte aan is om theoretische opleidingen dichter bij het bedrijfsleven te brengen. Om die reden worden regelmatig stageplaatsen ter beschikking gesteld aan verschillende opleidingen.

Klinkt ouderwets, is het niet. Nextgentec biedt werknemers de mogelijkheid om werkzaamheden, voor zover mogelijk, thuis uit te voeren. Ook als de klant er geen probleem mee heeft kunnen afspraken, in plaats van op locatie, via videoconference gehouden worden. Deze mogelijkheid om samen te werken in een virtuele omgeving levert, naast een verhoogde productiviteit, een enorme besparingen van CO2-uitstoot op. Doordat werknemers minder vaak met de auto naar een afspraak gaan, is het benzineverbruik lager en ontstaat een lagere filedruk.

Van de diverse toeleveranciers van Nextgentec  wordt verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen en voldoen aan de geldende milieueisen.